Nejmodernější reaktory

Jaderná energetika je opět hitem podobně jako vodní elektrárny. Zdálo by se, že nové plánované jaderné elektrárny budou vybaveny nejmodernějšími reaktory. Není to tak docela pravda.

Například v USA se bude nyní stavět první jaderná elektrárna po třicetileté přestávce. Prezident Barack Obama přislíbil na její výstavbu půjčky garantované státem ve výši desítek miliard dolarů. Z toho už 8,3 miliardy dolarů bylo přislíbeno společnosti Westinghouse na konstrukci dvou reaktorů AP1000 na lehkou vodu.

Tyto reaktory se téměř neliší od starých typů, které se používaly v jaderných elektrárnách v sedmdesátých letech minulého století. Ví se o nich, že jsou problematické, protože nejsou odolné vůči zemětřesení a hurikánům. Obdobně se rozhoduje i Velká Británie, která rovněž uvažuje o nákupu těchto reaktorů společnosti Westinghouse. Jde o takzvané reaktory třetí generace. Chladicím prvkem je tam voda, jsou poměrně málo efektivní, ale v současné době jsou rozšířené v celém světě.

Řada zemí počítá už s daleko modernější technologií. Francie, Rusko, Čína a Japonsko budou nakupovat reaktory takzvané čtvrté generace. V této čtvrté generaci existují dva různé typy reaktorů. U jedněch je chladicím prvkem místo vody helium. Jsou velmi efektivní, z určitého množství paliva vyrobí až o třicet procent více elektrické energie než reaktory třetí generace. Provoz je bezpečnější a navíc zároveň produkují teplo, které se dá využít k vytápění. Tento typ by měl být uveden do provozu v roce 2013 v Číně.

U druhého typu reaktorů čtvrté generace je chladicím prvkem tekutý sodík a rovněž produkují teplo využitelné k různým účelům. S těmito reaktory počítají Francie, Japonsko a Rusko. Velkou výhodou těchto zatím nejmodernějších reaktorů je, že jako palivo využívají použité, ale upravené palivo z lehkovodních reaktorů třetí generace. Navzdory těmto výhodám americká vláda dává přednost reaktorům třetí generace, i když po protestu ministra pro energetiku Stevena Chu vydělila na výzkum těchto reaktorů čtvrté generace nepříliš velkou částku deset milionů dolarů. Žádnou jadernou elektrárnu vybavenou těmito reaktory ale zatím USA v plánu nemají.


Zdroj: 100+1  

 

Autor článku Nejmodernější reaktory: převzatý článek 05.07.2010