Problémy s dopravou ve městech má vyřešit vlakobus

Městská hromadná doprava představuje palčivý problém rychle se rozvíjejících aglomerací. Otázka snadné a rychlé přepravy velkého počtu cestujících byla řešena i na třináctém Mezinárodním „high-tech“ veletrhu, který probíhal v květnu v Pekingu. Jak referoval na svém webu internetový časopis China Hush, byla zde v praxi představena futuristická varianta velkokapacitního transportního „vlakobusu“.

Neznámé slovo „vlakobus“ celkem výstižně popisuje charakteristiku dopravního prostředku projektovaného společností Shenzen Hashi Future Parking Equipment Co., Ltd.

Dvoupatrové vozidlo o výšce čtyři a půl a délce šest metrů, projíždějící „rozkročeno“ nad silnicí rychlostí až 60 kilometrů za hodinu, by mělo uvézt kolem 1200 - 1400 cestujících. Horní část vozidla tvoří kabina pro cestující, zatímco spodní tvoří pouze lehká konstrukce s koly. Automobily až do výšky dvou metrů tak mohou pod vlakobusem jednoduše projíždět.

Vlak může jet buď přímo po kolejích, které by byly napevno zabudovány na okrajích vozovky, nebo by mohl být opatřen koly a na silnici bude jen namalovaná bílá čára. Té by se držel autopilot, aby vozidlo nevybočilo z naplánované trasy. Cestující by do kabiny měli nastupovat bočními dveřmi, nástupiště by tedy měla být umístěna ve výši dvou metrů nad silnicí.

Tvůrci urbánních plánů musí hledat cesty optimalizující tlak na dopravu vyvíjený zejména ve špičkách. Metro problém osobní přepravy sice dokáže řešit, je však velmi nákladné a podobně jako při výstavbě železničních koridorů dochází k i několikaletému blokování provozu na trati omezením a výlukami. Vlakobus by tak mohl být řešením pro města, která podzemní dráhu vybudovanou nemají.

Vozidlo by měla pohánět elektřina, částečně získávaná ze solárních panelů. Podle autorů nápadu by se tak mělo uspořit 860 tun pohonných látek za rok a snížit emise skleníkových plynů o 2 640 tun.

Vlakobus by měl snad začít jezdit v Číně, prozatím se uvažuje o pekingské oblasti Mentougou. Nebezpečí pro lehký vlak představují jen automobily vyšší než dva metry. Jejich řidiči by ale měli být upozorněni varovnými signály, aby vlakobus objeli. Stejně tak by měly varovné signály upozornit řidiče pod vozidlem, kdyby se přiblížili příliš blízko boční stěně jedoucího vlaku.

Video   
Podle článku „Straddling” bus–a cheaper, greener and faster alternative to commute“ zveřejněného 31. 7. 2010 na serveru China Hush.

Autor: Radek Dohnal
Zdroj: Ecomonitor.cz   

 

Autor článku Problémy s dopravou ve městech má vyřešit vlakobus : převzatý článek 09.17.2010