Srdce v rukou robota

Onemocnění srdce je jedno z nejrozšířenějších v populaci. Přestože výzkum v medicíně jde stále vpřed, pořád je u těchto případů vysoké procento úmrtnosti.

Srdce v rukou robota

Většinou lze onemocnění srdce a cév dobře zvládnout farmakologicky, tedy za pomoci léčiv. Existuje však určité procento nemocných, u kterých je nejlepší volbou operace.

Skalpel, prosím…

operace srdce  jsou brány jako jedny z nejnáročnějších – jak ze strany nemocného, tak z pohledu operatéra. Operační řešení je vždy nutné důkladně zvážit na základě všech dostupných vyšetření. Nejčastěji se na kardiochirurgických pracovištích provádějí aortokoronární by-passy, operace chlopní aj.

Miniinvazivní robotická operace

Novinkou posledních let je robotická operace, která byla původně vynalezena pro armádní účely. Jak probíhá?

Při vlastním zákroku se neprovádí klasická sternotomie, tedy velký řez na hrudníku – tím pádem není porušena jeho stabilita, což vede k rychlejší rehabilitaci, ke snížení pooperačních bolestí, je lepší dechová rehabilitace a i menší riziko infekčních komplikací.

Místo jednoho velkého řezu se provádí více malých, kterými se zavedou nástroje, kamera apod.

Při operaci nehledí chirurg do operačního prostoru přímo, ale zprostředkovaně z monitoru, na který je obraz přenášen kamerou zavedenou v hrudníku.

Touto novou metodou lze provádět aortokoronární by-passy, operace chlopní, zákroky na mezisíňové přepážce či srdečních síních, zavádění stimulačních elektrod atd.

Výhody robotické operace

Ne tak velká zátěž pro nemocného.
Menší bolestivost po operaci.
Rychlejší hojení.
Snížené riziko pooperačních komplikací.
Díky malým řezům menší jizvy.
Rychlejší návrat domů.

Nevýhody

Vysoká finanční nákladnost metody.
Nutnost zákroky provádět ve velkých kardiochirurgických centrech, kde mají operatéři zkušenosti.Zdroj: Kardiochirurgie.cz  

 

Autor článku Srdce v rukou robota: převzatý článek 06.08.2012