Virtuální chrámy

Chrámový komplex v kambodžském Angkoru trpí náporem turistů. Němečtí specialisté proto připravují virtuální procházku tímto souborem památek se všemi detaily výzdoby. Zájemci si mohou prohlédnout klášterní stavby v původní kráse na obrazovkách svých počítačů.

Projektu pod záštitou UNESCO se ujalo interdisciplinární středisko matematických výpočtů při heidelberské univerzitě. Brzy se ukázalo, že zobrazení veškeré výzdoby nebude tak jednoduché, jak se zpočátku zdálo. Na ploše 310 čtverečních kilometrů je více než sedmdesát sakrálních staveb, jejichž stěny jsou většinou souvisle pokryty jemnými reliéfy. Heidelberští počítačoví technici proto zvolili pro svůj model tři stupně rozlišení, přičemž nejpodrobnější pohled je určen pro znázornění vybraných částí chrámů.

JAK SE POSTUPUJE
K vytváření trojrozměrného obrazu používají v Heidelbergu klasický program AutoCAD, podkladem jsou dvourozměrné plány staveb. V některých případech bylo třeba tyto plány zhotovit speciálně pro potřeby projektu. Pro vlastní digitalizaci se jednotlivé objekty a jejich části pokryjí virtuální sítí trojúhelníků, z nichž se pak v počítači vytváří výsledný obraz. Pokud je k znázornění potřeba více než milion takových trojúhelníků, trvalo by vyvolání obrazu příliš dlouho, proto se v tomto případě volí varianta s nižším stupněm rozlišení. Pro stavby ve stylu chrámového komplexu Angkor Vat vypracoval kambodžský student architektury Pheakdey Nguonphan originální pomůcku. Dvacet základních prvků, například věže, portály nebo vstupní plošiny, které se často opakují, jsou připraveny jako hotové soubory ke zkopírování a eventuální úpravě. Všechny ostatní prvky se modelují ručně trojúhelníček po trojúhelníčku. Výhodou virtuálního zobrazení je fakt, že takto lze ukázat i původní stav památky, případně v kontrastu s ním současný stupeň poškození.

MODELY A POMŮCKY
Pro turistické informační středisko připravují heidelberští výzkumníci také podklady pro sádrový model chrámu Preah Khan. o velikosti 1,4 x 2,2 metru. Bude stát 20 000 eur. Na podobném, ale menším modelu chrámu Prasat Kravann, který vznikl již dříve, se nyní testuje nanášení barevných odstínů.
V Heidelbergu vznikla i další pomůcka, která má pomáhat při zvládání náporu turistů a ochraně památek. Je to počítačový model předpokládaného pohybu turistů, který bere v úvahu velikost skupiny, národnost, zájmy a další aspekty. Konkrétní data získaná půlročním výzkumem posloužila pro vytvoření počítačové simulace. Nyní se modelují opatření, která by nenásilně usměrňovala proudy turistů co nejvýhodnějším směrem. Provozovatelé turistických zařízení dostanou doporučení, kam umístit kiosky nebo kde je nutné vybudovat další dřevěné schodiště. Turistický ruch v Kambodži neustále roste, jenom v minulém roce se počty návštěvníků země zvýšily o dvacet procent na 1,7 milionu.

V počítačovém modelu angkorských památek budou umístěny i původní sochy a další prvky výzdoby, které jsou dnes v muzeích na jiných místech světa. Zpřístupní se tím i exponáty, které jsou pro běžné návštěvníky prakticky nedosažitelné. Další etapou práce by měl být virtuální doprovodný program, který by podával turistům informace přímo na místě před konkrétní památkou.

Zdroj: 100+1

Autor článku Virtuální chrámy: převzatý článek 08.31.2007